Đinh Việt, Đ. và c.s. (2024) “TÍNH AN TOÀN CỦA VẮC XIN NANOCOVAX PHÒNG COVID-19 TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM TÌNH NGUYỆN”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), tr 36–45. doi: 10.56535/jmpm.v49i5.715.