Đỗ, A. T. và Nguyễn, Q. H. (2024) “MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG NÔNG BẰNG EPIRUBICIN NỘI BÀNG QUANG TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), tr 361-369. doi: 10.56535/jmpm.v49i2.707.