Hoàng, X. C., Đỗ, N. B., Vũ, T. S., Nguyễn, T. Q. A., Vũ, M. T. và Võ, T. B. T. (2024) “ỨNG DỤNG KHÁNG NGUYÊN NS1 TÁI TỔ HỢP GỘP BỐN TÝP VIRUS DENGUE ĐỂ PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ IgM/IgG TRONG MÁU BỆNH NHÂN MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), tr 53-62. doi: 10.56535/jmpm.v49i3.694.