Nguyễn, M. Q. và c.s. (2024) “BÁO CÁO CA BỆNH: NẤM DA DO TRICHOPHYTON INDOTINEAE ĐẦU TIÊN TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), tr 128–136. doi: 10.56535/jmpm.v49i5.693.