Đồng , T. T. T., Nhữ Đình, . S., Nguyễn, Đức T. và Trần, T. N. T. (2024) “BIẾN CHỨNG THẦN KINH CƠ Ở NGƯỜI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), tr 7-16. doi: 10.56535/jmpm.v49i3.672.