Lại, B. T., Hồ, C. T. và Nguyễn, H. T. (2024) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP DO TĂNG TRIGLYCERIDE”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), tr 97–107. doi: 10.56535/jmpm.v49i5.667.