Đào, V. N., Phạm, Q. V., Nguyễn, A. T., Nguyễn, Đình D., Nguyễn, N. A., Cao, Q. T. và Dương, M. H. (2024) “KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA U TUYẾN THƯỢNG THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 ”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), tr 478-486. doi: 10.56535/jmpm.v49i2.666.