Ngô, T. H., Nguyễn, T. L., Nguyễn, V. T. và Cấn, V. M. (2024) “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GÂY CHẾT TẾ BÀO UNG THƯ PHỔI CỦA VIRUS VACCINE SỞI PHỐI HỢP CISPLATIN IN VITRO”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), tr 87-95. doi: 10.56535/jmpm.v49i3.665.