Vũ, H. H., Nguyễn, V. T. và Lương, V. N. (2024) “KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CÓ THỂ PHÒNG NGỪA, GIẢM GÁNH NẶNG TRÊN BỆNH NHÂN RUNG NHĨ”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), tr 155–163. doi: 10.56535/jmpm.v49i5.663.