Lê, V. A., Hồ, H. P., Phạm, M. C., Nguyễn, V. N., Nguyễn, T. A. và Trần, V. T. (2024) “KẾT QUẢ THU DUNG VÀ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM TẠI PHÁI BỘ GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC NAM SUDAN ”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), tr 97-108. doi: 10.56535/jmpm.v49i2.651.