Trần, A. Đức, Nguyễn, H. K. và Nguyễn, T. B. (2024) “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BỆNH NHÂN MÁU TỤ NGOÀI MÀNG CỨNG CẤP TÍNH DO CHẤN THƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), tr 432-440. doi: 10.56535/jmpm.v49i2.650.