Nguyễn, M. H. và Lê, V. N. (2024) “CĂN NGUYÊN VÀ TÌNH TRẠNG KHÁNG KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ VI KHUẨN GÂY BỆNH THƯỜNG GẶP TẠI TRUNG TÂM HỒI SỨC CẤP CỨU - CHỐNG ĐỘC, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 ”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), tr 135-145. doi: 10.56535/jmpm.v49i3.647.