Nguyễn, T. S., Nguyễn, H. T., Lê Đình, T., Lương, C. T., Nguyễn, D. T. và Nguyễn, V. T. (2024) “NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ GAN NHIỄM MỠ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), tr 217-226. doi: 10.56535/jmpm.v49i2.642.