Nguyễn, T. H. và c.s. (2024) “ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ ĂN GIÀU CHẤT BÉO LÊN HỌC TẬP VÀ TRÍ NHỚ CỦA CHUỘT CỐNG”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), tr 96–102. doi: 10.56535/jmpm.v49i3.640.