Vũ, V. Đ. và Đoàn, L. A. (2024) “ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CẤY CHỈ CATGUT TRÊN BỆNH NHÂN MẮC HỘI CHỨNG THẮT LƯNG HÔNG DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), tr 312–321. doi: 10.56535/jmpm.v49i2.634.