Vũ, T. S., Vũ, N. H., Hoàng, V. T., Bùi Đăng, T. A., Lã Thị, H. G., Bùi, K. L., Nguyễn, T. M. và Nguyễn, X. K. (2024) “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TRONG CỨU CHỮA VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỊ THƯƠNG TRONG THẢM HỌA”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), tr 20-34. doi: 10.56535/jmpm.v49i2.621.