Đinh, T. H., Tống, M. P. và Nguyễn, L. C. (2024) “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÁT ÂM Ở CHUỘT NHẮT ĐƯỢC SINH RA TỪ CHUỘT MẸ CÓ PHƠI NHIỄM VỚI ACID VALPROIC”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), tr 42-52. doi: 10.56535/jmpm.v49i3.620.