Nguyễn, H. T. và c.s. (2024) “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM KHỚP VAI ĐỘNG Ở NGƯỜI BỆNH VIÊM DÍNH KHỚP VAI”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), tr 197–204. doi: 10.56535/jmpm.v49i2.614.