Phạm, Đức M., Vũ, T. X. A., Nguyễn, T. B., Bùi, Đỗ Q. H. và Nguyễn, T. T. A. (2024) “ĐÁNH GIÁ KHẨU PHẦN ĂN VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI CHỈ SỐ BMI CỦA BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), tr 146-157. doi: 10.56535/jmpm.v49i3.595.