Bùi, V. M., Nguyễn, C. T., Trần, Đắc T. và Bùi, Q. T. (2024) “ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ GHÉP THẬN Ở NGƯỜI NHẬN THẬN CÓ BỆNH LÝ ĐI KÈM TRƯỚC GHÉP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), tr 413-420. doi: 10.56535/jmpm.v49i2.594.