Nguyễn, T. N. và c.s. (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY DUPUYTREN BẰNG PHẪU THUẬT KẾT XƯƠNG BÊN TRONG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), tr 370–379. doi: 10.56535/jmpm.v49i2.587.