Vibounmy, K., Savengxay , D., Khonevilay, K., Pan , P., Phimmasone, P., Vongmyxay, I., Sonephay, L., Vũ, N. Định, Nguyễn, V. N. và Buasing, I. (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 103 LÀO”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), tr 449-456. doi: 10.56535/jmpm.v49i2.580.