Nguyễn, N. T., Đào , V. S. và Nguyễn , V. Q. (2024) “BÁO CÁO LÂM SÀNG: GÂY MÊ CHO PHẪU THUẬT CẮT RUỘT THỪA NỘI SOI Ở BỆNH NHÂN CÓ HỘI CHỨNG WOLFF-PARKINSON-WHITE”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), tr 204-212. doi: 10.56535/jmpm.v49i3.574.