Ngô, L. H. G. (2024) “KHẢO SÁT KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH VỀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN Y TẾ NĂM 2023”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), tr 55–65. doi: 10.56535/jmpm.v49i5.572.