Trần, T. H. N., Giáp, T. T. và Đinh, A. T. (2024) “DI CĂN MANH TRÀNG TỪ UNG THƯ PHỔI NGUYÊN PHÁT: MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG HIẾM GẶP VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), tr 145–154. doi: 10.56535/jmpm.v49i5.568.