Võ, S. N. và Bùi Thế, V. (2024) “XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MOLNUPIRAVIR TRONG VIÊN NANG CỨNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), tr 25–35. doi: 10.56535/jmpm.v49i5.561.