Trịnh, T. Q., Trương, T. Á. và Huỳnh, M. Đ. (2024) “ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT CÂY LU LU ĐỰC (Solanum nigrum L., HỌ CÀ (Solanaceae)) THU HÁI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), tr 17–24. doi: 10.56535/jmpm.v49i5.558.