Nguyễn, V. T., Lê, T. S. và Nguyễn, A. T. (2024) “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THỰC QUẢN CÓ ỨNG DỤNG INDOCYANINE GREEN TRONG ĐÁNH GIÁ TƯỚI MÁU ỐNG DẠ DÀY: KINH NGHIỆM 38 TRƯỜNG HỢP”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(1), tr 128-142. doi: 10.56535/jmpm.v49i1.553.