Nguyễn, T. V. P. và Hồ, N. K. P. (2024) “NGHIÊN CỨU IN SILICO CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA VERNONIA AMYGDALINA TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(1), tr 5-16. doi: 10.56535/jmpm.v49i1.543.