Đào, T. N., Lê, Đình C., Cao, V. H. và Đỗ, T. H. (2024) “TỔN THƯƠNG HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG DO SÁN LÁ PHỔI: BÁO CÁO CA BỆNH HIẾM GẶP Ở TRẺ EM TẠI VIỆT NAM”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(1), tr 95-103. doi: 10.56535/jmpm.v49i1.533.