Nguyễn, Q. Đạt, Bùi, V. G. và Tống, N. T. (2024) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN LY THẦN KINH TẠNG TRONG ĐAU BỤNG TRÊN TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(1), tr 57-66. doi: 10.56535/jmpm.v49i1.523.