Vũ, M. Đ., Mai, T. T. và Trương, V. T. (2024) “BÁO CÁO CA BỆNH: CHUYỂN NGÓN CHÂN LÀM NGÓN TAY”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(1), tr 104–118. doi: 10.56535/jmpm.v49i1.518.