Nguyễn, T. N., Nguyễn, T. B., Nguyễn, T. K., Nguyễn, Q. H., Phạm, V. C., Lê, Đăng M., Trần, V. T., Nguyễn, Đắc K. và Nguyễn, T. K. D. (2023) “CA LÂM SÀNG SỐT THẦN KINH SAU CHẤN THƯƠNG TUỶ SỐNG”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 48(8), tr 45-50. doi: 10.56535/jmpm.v48i8.486.