Nguyễn, T. H. H., Nguyễn, B. T., Trần, D. C., Nguyễn, N. S., Phạm, Q. A. và Nguyễn, T. T. (2023) “ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT ĐIỆN DI HUYẾT SẮC TỐ TRONG SÀNG LỌC NGƯỜI MANG GEN THALASSEMIA”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 48(8), tr 26-36. doi: 10.56535/jmpm.v48i8.472.