Nguyễn, Q. H., Đỗ, N. S. và Nguyễn, T. K. (2023) “GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA NỒNG ĐỘ GFAP HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 48(8), tr 110-119. doi: 10.56535/jmpm.v48i8.457.