Hồ, C. T., Inkhamphanh , B. và Nguyễn, H. T. (2023) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM TỤY CẤP Ở BỆNH NHÂN TĂNG TRIGLYCERIDE ”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 48(8), tr 72-81. doi: 10.56535/jmpm.v48i8.454.