Kiều, V. K., Nguyễn, V. Đức và Đặng, P. Đức (2023) “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GHI NHỚ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH ”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 48(8), tr 82-90. doi: 10.56535/jmpm.v48i8.452.