Nguyễn, T. T. H., Nguyễn, T. H. Q., Lê, Q. Đạo, Lưu, A. T., Phạm, V. H., Nguyễn, S. T. và Bùi, T. T. T. (2023) “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT RÉT TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 1 VIỆT NAM TẠI PHÁI BỘ UNISFA (ABYEI)”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 48(8), tr 62-71. doi: 10.56535/jmpm.v48i8.448.