Nguyễn, T. T. H. và c.s. (2023) “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT RÉT TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 1 VIỆT NAM TẠI PHÁI BỘ UNISFA (ABYEI)”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 48(8), tr 62–71. doi: 10.56535/jmpm.v48i8.448.