Trần, V. C., Lưu Văn, L. và Cao Hong, P. (2023) “TÌNH TRẠNG TỔN THƯƠNG THẦN KINH TRONG BỆNH GIẢM ÁP CẤP TÍNH THỂ THẦN KINH”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 48(6), tr 78–86. doi: 10.56535/jmpm.v48i6.403.