Cao, T. A. và Lê, H. (2023) “KẾT QUẢ CHUYỂN ĐƠN PHÔI ĐÔNG LẠNH NGÀY 5 SO VỚI NGÀY 6 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI”, Tạp chí Y Dược học quân sự, 48(6), tr 32-39. doi: 10.56535/jmpm.v48i6.394.