Hoàng, X. C., Đỗ, N. B., Vũ, M. T., Bùi, T. L., Nguyễn Thị , T. T., Trương, C. Định, Bùi, M. T., Bùi, T. N., Lâm, T. N. và Võ, T. B. T. . (2023) “TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN TÁI TỔ HỢP NS1 CHUNG BỐN CHỦNG VI RÚT DENGUE TRONG VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI”, Tạp chí Y Dược học quân sự, 48(6), tr 16-23. doi: 10.56535/jmpm.v48i6.388.