Nguyễn, T. P., Phạm, V. Đông và Võ, V. H. (2023) “HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU ĐA MÔ THỨC SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG VÀ SAU PHÚC MẠC LẤY THẬN GHÉP Ở NGƯỜI HIẾN SỐNG”, Tạp chí Y Dược học quân sự, 48(6), tr 87-97. doi: 10.56535/jmpm.v48i6.384.