Lê, Q. Đạo, Vũ, M. D., Nguyễn, B. N. và LÊ, V. A. (2023) “BÁO CÁO ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG MỘT BỆNH NHÂN SAI KHỚP KHUỶU TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN”, Tạp chí Y Dược học quân sự, 48(6), tr 98-104. doi: 10.56535/jmpm.v48i6.378.