Ngô, T. H., Đặng, T. L., Nguyễn, T. H. H. và Cấn, V. M. (2023) “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LI GIẢI CÁC DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ CD19+ CỦA CÁC TẾ BÀO CAR-T”, Tạp chí Y Dược học quân sự, 48(6). doi: 10.56535/jmpm.v48i6.376.