LÊ, V. A., Vũ, M. D. và Nguyễn, S. T. (2023) “ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 48(6), tr 58–69. doi: 10.56535/jmpm.v48i6.368.