Vibounmy, K., Nguyễn, T. K., Hà, T. Đông và Lê, V. T. (2023) “NHẬN XÉT NỒNG ĐỘ ĐÁY CỦA TACROLIMUS THÁNG THỨ 12 Ở NGƯỜI BỆNH GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”, Tạp chí Y Dược học quân sự, 48(6), tr 70-77. doi: 10.56535/jmpm.v48i6.359.