Vibounmy, K. và c.s. (2023) “NHẬN XÉT NỒNG ĐỘ ĐÁY CỦA TACROLIMUS THÁNG THỨ 12 Ở NGƯỜI BỆNH GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 48(6), tr 70–77. doi: 10.56535/jmpm.v48i6.359.