Vũ . N. Định, Nguyễn T. H. và Trần D. H. (2023) “THÔNG BÁO LÂM SÀNG: ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ LẤY RUỘT HIẾN ĐỂ GHÉP QUA HAI TRƯỜNG HỢP”, Tạp chí Y Dược học quân sự, 48(6), tr 105-113. doi: 10.56535/jmpm.v48i6.341.