Phạm, Tiến Thành, Nhất Định Vũ, và Anh Tuấn Phùng. 2024. “NGHIÊN CỨU GÓC NGHIÊNG VÀ GÓC XOAY NGOÀI LỒI CẦU ĐÙI TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (Tháng Tư):128-35. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.805.