Mai, Huy Thông, Hồng Sơn Mai, Quang Biểu Bùi, Thị Ly Vũ, Minh Tuấn Nguyễn, và Ngọc Hà Lê. 2024. “VAI TRÒ CỦA CÁC THÔNG SỐ CHUYỂN HOÁ 18F-FDG PET/CT TRONG DỰ ĐOÁN ĐÁP ỨNG HOÁ TRỊ TÂN BỔ TRỢ VỚI PHÁC ĐỒ GP Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG GIAI ĐOẠN III, IVA”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (Tháng Tư):91-102. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.799.