Tạ, Văn Lâm, Thanh Dũng Lê, và Duy Hùng Nguyễn. 2024. “U THẦN KINH ĐỆM THÂN NÃO: DỰ ĐOÁN PHÂN ĐỘ MÔ HỌC DỰA TRÊN HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ THƯỜNG QUY”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (Tháng Tư):66-77. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.798.